Bjørnebanden

Bjørnebanden blev startet i begyndelsen af 90'erne med det formål at kombinere golf og socialt samvær for mænd, der har tid og lyst til at spille golf om formiddagen.

Gruppen er åben for alle herrer og der spilles med max 24 i spillehandicap. Der spilles stableford.

Gruppen spiller mandag, tirsdag, torsdag og fredag og har af klubben fået tildelt spilletid fra kl. 9.30 om tirsdagen og torsdagen, hvor der trækkes lod om spillemakkere 10 min. før. Om mandagen deltager de fleste i "Mandagsseniorer" og enkelte spiller også fredag. Alle booker sig i forvejen på golfbox.

Alle skal først registreres i sekretariatet som medlem af gruppen.

Hver spiller betaler efter runden 10 kr til en pulje, som fordeles efter en fordelingsnøgle, når alle har færdigspillet runden.

Udover det sociale samvær efter runderne arrangerer gruppen også samvær i sommerlandet efter en runde golf på en anden bane. Året afsluttes med julefrokost i december.

Website af Kosmos Grafisk i samarbejde med Dynamicweb
Kosmos Grafisk Dynamicweb