Velkommen til Odense Golfklubs Juniorafdeling

Med denne lille introduktion vil vi fortælle lidt om hvad der foregår i klubbens Juniorafdeling. Vi vil fortælle om hvad vi tilbyder, og samtidig lidt om vore forventninger til dig som medlem af afdelingen.

 

God fornøjelse med læsningen.

 

Aktiviteter i klubben

Træning

Kontaktperson: Morten Beck (beck@odensegolfklub.dk)

For alle juniorer med en minimumsalder på 9 år, tilbydes der træning mindst en gang om ugen i sæsonen, sommerferien undtaget. Træningen tilrettelægges så både bredde og elite tilgodeses og motiveres til en løbende træningsindsats. Der oprettes ved hver sæsonstart hold, hvor der søges en hvis homogenitet i forhold til alder og handicap

Træningen består dels af teori, teknisk og fysisk træning. I 2016 vil der være én ugentlig træning samt én spilledag. Træningen bliver varetaget af trænerteamet og spilledagen bliver varetaget af forældre og elitespillere . Indlæringen sker via lege og konkurrencer. Onsdagsholdet spiller på Pilebanen om mandagen og mandagsholdet spiller om onsdagen, hvor forældre/frivillige hjælper juniorerne rundt på banen.

Tirsdagsjuniorerne og miniputterne har én gang teknisk træning om ugen ved trænerteamet.

 

Miniputter

Kontaktperson: Morten Beck (beck@odensegolfklub.dk)

For børn mellem 5-8 år tilbydes miniputtræning. Træningen er tilrettelagt så den er alderssvarende og vil indeholde meget sjov og leg. 

Golfkørekort

Kontaktperson: Morten Beck (beck@odensegolfklub.dk)

Golfkørekortet er et bagmærke, som viser hvad junioren har adgang til af baner og faciliteter. Det er træneteamet som står for overrækkelse af bagmærkerne. Når man som ny junior starter til golf får man et rødt bagmærke, dette kort giver junioren adgang til at benytte alle træningsfaciliteterne i golfklubben. Det røde kort giver også tilladelse til at spille på Pilebanen med en voksen golfspiller. Når junioren kommer ned i hcp. 54 skal han/hun op til en etiketteprøve for at få et gult bagmærke. Det gule bagmærke giver tilladelse til at spille på Pilebanen alene. For at opnå et blåt kort, og dermed adgang til at spille på Holluf Park, skal junioren spille sig ned i hcp. 36 og igennem en regelprøve.

Det vil sige at de forskellige golfkørekort giver følgende tilladelser:

 • Rødt bagmærke:         Giver adgang til træningsfaciliteterne Samt spil på Pilebanen sammen med voksen golfspiller
 • Gult bagmærke:          Giver adgang til at spille på Pilebanen alene
 • Blåt bagmærke:          Giver adgang til at spille på Holluf Park alene. 

Bemærk at det hvide mærke ikke findes mere!!

 

Fredagsturneringer

Kontaktperson: Esben Hansen (EHH@bording.dk)

Fra omkring ultimo april mødes juniorerne hver anden fredag til fredagsturnering. Der spilles slagspil i A+B rækken, stableford samt greensome og foursome i alle rækker. Her er der mulighed for at spille en match med de øvrige juniorer. Der spilles i 3 rækker A+B spiller 18 huller på Holluf Park og C-rækken spiller 9 huller på Pilebanen. Rækkerne er opdelt efter handicap og der er præmier til vinderne af hver række. Ligesom der er en samlet vinder af order of merit (A+B) samt en samlet vinder af C-rækken. Matchfee er blot kr. 10 så alle kan være med. Men husk at der skal tees ud mellem kl. 15.30 og 16.00. Hold dig i øvrigt orienteret på golfklubbens hjemmeside på juniorsiderne.

 

Sociale arrangementer

Kontaktperson: Esben Hansen (EHH@bording.dk)

I løbet af sæsonen vil der blive afholdt sociale arrangementer for både juniorer og deres forældre/bedsteforældre, både golfspillende og ikke golfspillende.

Sociale arrangementer kunne være en tur til en professionel golfturnering, ”fungolf”, holdspil af forskellig karakter på Pilebanen eller Odense Golfklubs anlæg. Kunne også være en tur på golfmuseum i Vejle osv. Kun fantasien sætter grænser.

Formålet med disse arrangementer er skabe et bedre sammenhold mellem juniorerne på kryds og tværs af aldre og hcp., skabe kontakter/relationer mellem juniorerne.

Gode ideer/forslag til arrangementer/udflugter er altid velkomne!  

 

Mix-turnering

Kontaktperson: Esben Hansen (EHH@bording.dk)

Som afslutning på sæsonen afholder vi i starten af oktober mix-turnering. Her kan både juniorer og forældre og/eller venner deltage. Der spilles individuelle rækker samt holdturnering for både juniorer og de voksne. Ved denne lejlighed fejres også vinderen af order of merit.

 

Sjov sommergolf

Kontaktperson: Morten Beck (beck@odensegolfklub.dk)

De 3 første dage i sommerferien har vi ”sjov Sommergolf-dage”, hvor alle klubbens juniorer uanset handicap kan være med. Idéen med dagene er at få mulighed for at lære andre juniorer at kende på tværs af både alder og handicap. Indholdet er både træning, leg og forskellige turneringer + evt. spil på en anden fynsk bane.

 

Aktiviteter uden for klubben

TREFOR Fyn Tour

Kontaktperson: Esben Hansen (EHH@bording.dk)

Dette er en turnering for juniorer med et lidt højere handicap (0-52) og som max fylder 18 i løbet af året. Matcherne spilles på forskellige fynske baner. Der spilles i 3 rækker opdelt efter handicap. C-rækken med hcp. 36-52 spiller 9 huller, B-rækken med hcp. 20,1-35,9, A-rækken med hcp. 4,5-20 spiller. B og C rækken spiller stableford over 18 huller og Elite rækken slagspil over 18 huller. Der er præmier til bedst placerede i hver enkelt turnering ligesom der er præmier til dem der har samlet flest point i løbet af alle matcherne.

Mini Tour JDT U-14

Kontaktperson: Esben Hansen (EHH@bording.dk)

Mini Tour er for juniorer i alderen fra og med 10 men som ikke er fyldt 13 år 1. januar i sæsonen og med hcp. 0-30,0 for både drenge og piger. Der spilles slagspil over 18 huller med fuldt hcp. Der spilles 6 afdelinger i løbet af sæsonen hvoraf de 4 bedste er tællende. Der er præmier til de bedst placerede i hver række i hver enkelt afdeling. Ligesom de 8 bedst placerede i den endelige stilling har spillet sig til en plads på distriktsholdet, der spiller mod de 2 andre distrikter i Jylland i efterårsferien kaldet Mini Cup. Spillere til Mini tour udtages af juniorudvalget sammen med trænerteamet.

 

DGU´s talentkurser

Kontaktperson: Esben Hansen (EHH@bording.dk)

For talentfulde juniorer udbyder DGU talentkurser. Der er Talent 1, 2, 3 & 4. Juniorudvalget indstiller spillere hertil i samråd med træner-teamet. Se evt. mere på www.dgu.org under juniorsiderne.

 

Junior Distrikts Tour – JDT

Kontaktperson: Jan Ehlers (ehlers.jan@me.com)

JDT henvender sig til spillere i alderen 13 til og med 18 med hcp. 0-26,4 for drenge og 0-30,0 for piger. Der spilles i 1 række, hvor piger og drenge spiller i samme række. Der spilles slagspil over 18 huller med fuldt hcp.

JDT Touren skal ligne ”Europa Touren” så meget som muligt. Formålet med touren er at lette spilleren i overgangen til de lavere handicap grupper og deres turneringer. Odense Golfklub hører til i distrikt 3, som omfatter Fyn og det sydlige Jylland. Der spilles 6 afdelinger, hvor der er præmier til de bedst placerede i hver enkelt afdeling.

De 8 bedst placerede i U-16 og U-19 har spillet sig til en plads på distriktsholdet, som spiller mod de andre distrikter i efterårsferien i en ”Ryder Cup” lignende match kaldet Super Cup. Spillerne til JDT udtages af juniorudvalget sammen med trænerteamet.

Junior Cup

Kontaktperson: Esben Hansen(EHH@bording.dk)

I junior cup spiller man i årgange – fra U13 – U19 – man må maksimalt have hcp. 36,0. der spilles i en drengerække og en pigerække i hver årgang. Der spilles slagspil uden hcp. Der spilles først en klubkvalifikation, hvor vinderen af hver række kvalificerer sig til distriktsfinalen.

Fra distriktsfinalen går vinderne af alle rækker videre til landsfinalen. Vinderne fra de 5 ældste grupper ved landsfinalen kommer på et landshold der spiller mod Norge og Sverige.

 

AON Juniorholdturnering

Kontaktperson: Esben Hansen (EHH@bording.dk)

Det er en landsdækkende turnering for junior og ynglinge hold. Turneringen spilles i ca. 10 rækker opdelt efter alder og handicap. Her bliver hold udtaget af juniorudvalget i samråd med træner-teamet. Hvert hold består af 3 spillere – junior-elite dog af 4 spillere. Der spilles hulspil, hvor de 2 med lavest handicap mødes osv. Turneringen afvikles i 4 etaper med indledende puljekampe, mellemrunder, landsdelsfinale og slutteligt landsfinalen.

 

Ranglisteturneringer/AON juniortour

Kontaktperson: Esben Hansen (EHH@bording.dk)

Ranglisteturneringer er for juniorer med lavt handicap. Hvert år deltager nogle af klubbens dygtigste juniorer i turneringer der indgår i DGU´s rangliste.

Man spiller slagspil fra scratch, dvs. man spiller ikke med handicap. Da der er begrænset deltagerantal, betyder det at man skal have et lavt handicap for at være sikker på deltagelse. Piger ca. handicap 12-14 og drenge ca. 4-5 – højeste handicap udgår hvis der er for mange tilmeldte. Turneringerne spilles i weekenden over 36 eller 54 huller. Juniorudvalget beslutter i samråd med træner-teamet hvilke spillere der skal tilmeldes, da klubben dækker de fleste udgifter hertil. De fleste gange tager vi afsted dagen før for at prøvespille banen og overnatter på hotel eller vandrehjem. Det er hyggeligt og man møder juniorspillere fra hele landet.

 

DGU´s sommercamps

Kontaktperson: Esben Hansen (EHH@bording.dk)

I sommerferien tilbyder DGU sommerlejre. Der afholdes en drengecamp for drenge i alderen 8-13 og en pigecamp for piger i alderen 8-13. Derudover afholdes der også en ungdomscamp for piger og drenge i alderen 13-18 og maks. Hcp. 42.

Det er en hyggelig og god måde, at møde andre juniorer fra hele landet.

 

Forældre

Som forældre til en juniorspiller - særligt et nyt medlem - kan det være svært at overskue, hvordan man skal forholde sig, og hvordan man bedst kan hjælpe til med at skabe de bedst mulige betingelser for juniorerne. Vi har derfor lavet denne oversigt, der gerne skulle hjælpe jer lidt på vej.

 • at hjælpe børnene med at få anskaffet det nødvendige udstyr - spørg trænerne om, hvad der er nødvendigt.
 • at støtte børnene i at passe træningen hver uge - og også gerne i at komme ud og træne uden for de faste træningstider.
 • at støtte børnene i med jævne mellemrum at komme ud og spille på enten Holluf Park (hvis man har banetilladelse) eller Pilebanen - jo mere man spiller, jo hurtigere lærer man det.
 • at hjælpe jeres børn med at forstå regler og etikette. Hvis I ikke selv spiller golf og dermed ikke kender golfreglerne, kan vi anbefale f.eks. den letlæste bog "Golf i tegninger og bobler" (nr. 2). Bogen kan købes i sekretariatet.
 • at holde jer selv og børnene orienteret med aktuel information, der udsendes fra juniorudvalget via e-mail, opslagstavlen i klubhuset og/eller hjemmesiden.
 • at hjælpe børnene med at blive tilmeldt til relevante turneringer og matcher m.v..
 • at hjælpe børnene med transport til træning, turneringer og matcher m.v.. 
 • ved behov at være holdleder ved eventuelle holdturneringer.
 • at bidrage med positive "klap" til børnene, også selvom det ikke er jeres egne, og i forbindelse med turneringer og matcher at optræde på en sådan måde, at man udviser respekt for sine egne børns modspillere.
 • at deltage i juniorudvalgets informationsmøder og lignende arrangementer.
 • at give en hjælpende hånd, når juniorudvalget har brug for hjælp til diverse arrangementer.
 • at sende ris og ros videre til juniorudvalget, det er den eneste måde, hvorpå vi kan blive bedre.
 • sidst - men ikke mindst - at bidrage med nyheder og fotos til juniorsiderne på Odense Golfklubs hjemmeside: Tag nogle fotos af juniorerne i forbindelse med f.eks. en træningssamling, en match, en turnering eller lignende, skriv noget relevant tekst til, og send det hele til ehh@bording.dk 

Website af Kosmos Grafisk i samarbejde med Dynamicweb
Kosmos Grafisk Dynamicweb